Thông báo lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 1 năm 2022

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2022

Tác giả bài viết: Phòng QLXD

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị