Công văn số 1066/STTTT-TTBCXB ngày 19/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

V/v tuyên truyền phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Tác giả bài viết: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

Nguồn tin: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị