Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022
Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022
Thực hiện Văn bản số 846/BXD-GĐ ngày 15/3/2022 của Bộ Xây dựng về kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 562/SXD-QLXD ngày 29/3/2022 đề nghị các đơn vị triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022.
Văn bản chi tiết: cv.562.2022-trien-khai-an-toan-lao-dong.pdf