Hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng điện mặt trời trên mái nhà số 2627/SXD-QLXD ngày 27/12/2021 của Sở Xây dựng

Về việc hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng điện mặt trời trên mái nhà.

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Xây dựng

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị