Công văn số 181/SXD-QLXD ngày 12/02/2020 của Sở Xây dựng

Về việc hướng dẫn cung cấp hồ sơ, thông tin phục vụ công tác công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Xây dựng

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị