Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 09/09/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Quảng Trị

Tác giả bài viết: UBND tỉnh Quảng Trị

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị