Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Tác giả bài viết: UBND tỉnh Quảng Trị

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị