Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 18/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch về việc cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Sở Xây dựng

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị