Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Khe Sanh thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Tác giả bài viết: Phòng QHKT

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị