Thông báo số 15/TB-TTra ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp và xã Trung Nam quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị