Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 10/12/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2021

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị