Kết luận số 886/KL-SXD ngày 07/6/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Hiền Thành, Kim Thạch và xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư năm 2018-2020

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị