Kết luận số 581/KL-SXD ngày 22/4/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp và xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị