Giấy mời số 1754/GM-SXD.TTra ngày 29/10/2019 của Sở Xây dựng

Về việc thông qua dự thảo Kết luận Thanh tra 

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị