Công văn số 1322/SXD-TTra ngày 26/8/2019 của Sở Xây dựng

Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị