Thông báo kết quả thi lại cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản lần 2

Thông báo kết quả thi lại cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản lần 2
Sở Xây dựng thông báo kết quả thi lại lần 2 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Tác giả bài viết: Phòng HTKT

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị