Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản tháng 3/2022

Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản tháng 3/2022
Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản tháng 3/2022

Tác giả bài viết: Phòng HTKT

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị