Dự án nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Dự án nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở
Thực hiện quy định Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Sở Xây dựng công bố công khai dự án nhà ở mà tổ chức, các nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở
Thực hiện quy định Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Văn bản số 528/CAT-PA04 ngày 23/3/2022 của Công an tỉnh Quảng Trị, Sở Xây dựng công bố công khai dự án nhà ở mà tổ chức, các nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở; 
Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị