Công văn số 2099/SXD-HTKT ngày 12/12/2019 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng Kỹ thuật

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị