Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 23/3/2016 của Sở Xây dựng

Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 23/3/2016 của Sở Xây dựng

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông điện tử tại Sở Xây dựng

Đăng lúc: 28-03-2019 09:44:56 AM | Đã xem: 406 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 26/3/2019 của Sở Xây dựng

Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 26/3/2019 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Đăng lúc: 27-03-2019 08:33:56 AM | Đã xem: 700 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 382/TB-SXD.TTra ngày 26/3/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo số 382/TB-SXD.TTra ngày 26/3/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo đợt 1 Lịch kiểm tra trật tự xây dựng tại các công trình đang thi công trên địa bàn huyện Triệu Phong và Gio Linh

Đăng lúc: 26-03-2019 04:27:50 PM | Đã xem: 407 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 273/SXD-VP ngày 06/3/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 273/SXD-VP ngày 06/3/2019 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 06-03-2019 03:44:42 PM | Đã xem: 440 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kết luận số 259/KL-SXD ngày 01/3/2019 của Sở Xây dựng

Kết luận số 259/KL-SXD ngày 01/3/2019 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại các dự án, công trình ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị do Đại học Huế làm chủ đầu tư từ năm 2009 đến 2016

Đăng lúc: 01-03-2019 03:54:35 PM | Đã xem: 435 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 226/SXD-VP ngày 25/02/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 226/SXD-VP ngày 25/02/2019 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng

Đăng lúc: 01-03-2019 08:38:04 AM | Đã xem: 472 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 149/KH-SXD ngày 28/1/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 149/KH-SXD ngày 28/1/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Xây dựng năm 2019

Đăng lúc: 28-01-2019 03:28:34 PM | Đã xem: 521 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 121/KH-SXD ngày 24/1/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 121/KH-SXD ngày 24/1/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 24-01-2019 01:53:44 PM | Đã xem: 421 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 23/1/2019 của Sở Xây dụng

Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 23/1/2019 của Sở Xây dụng

Về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Đăng lúc: 23-01-2019 04:52:16 PM | Đã xem: 629 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Công văn số 104/SXD-TTra ngày 22/1/2019 của Sở Xây dựng

Về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

Đăng lúc: 23-01-2019 08:48:03 AM | Đã xem: 436 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Công văn số 87/SXD-QLXD ngày 17/1/2019 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Thông tư số 09/2018/TT-BXD ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

Đăng lúc: 17-01-2019 04:10:18 PM | Đã xem: 409 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Công văn số 86/SXD-QLXD ngày 17/1/2019 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đăng lúc: 17-01-2019 04:04:36 PM | Đã xem: 534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 80/SXD-QLXD ngày 16/1/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 80/SXD-QLXD ngày 16/1/2019 của Sở Xây dựng

Về việc thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD

Đăng lúc: 16-01-2019 04:15:30 PM | Đã xem: 457 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 35/KH-SXD ngày 07/1/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 35/KH-SXD ngày 07/1/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc lĩnh vực xây dựng

Đăng lúc: 07-01-2019 10:11:09 AM | Đã xem: 416 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 34/KH-SXD ngày 07/1/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 34/KH-SXD ngày 07/1/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2019

Đăng lúc: 07-01-2019 10:06:42 AM | Đã xem: 440 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 28/12/2018 của Sở Xây dựng

Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 28/12/2018 của Sở Xây dựng

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 3) năm 2018

Đăng lúc: 28-12-2018 03:35:24 PM | Đã xem: 709 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 05/12/2018 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 05/12/2018 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2019

Đăng lúc: 06-12-2018 07:57:17 AM | Đã xem: 583 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Công văn số 1700/SXD-QLXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng

Về việc hướng dẫn áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng

Đăng lúc: 12-11-2018 03:52:11 PM | Đã xem: 499 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1658/SXD-HTKT ngày 02/11/2018 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Công văn số 1658/SXD-HTKT ngày 02/11/2018 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Về việc tham gia ý kiến Dự thảo Phương án giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thị xã Quảng Trị

Đăng lúc: 07-11-2018 08:34:09 PM | Đã xem: 476 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1478/SXD-QLXD ngày 10/10/2018 của Sở Xây dựng

Công văn số 1478/SXD-QLXD ngày 10/10/2018 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Đăng lúc: 10-10-2018 05:13:29 PM | Đã xem: 568 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 4223
  • Tháng hiện tại: 281455
  • Tổng lượt truy cập: 5131105
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử