Công văn số 181/SXD-QLXD ngày 12/02/2020 của Sở Xây dựng

Công văn số 181/SXD-QLXD ngày 12/02/2020 của Sở Xây dựng

Về việc hướng dẫn cung cấp hồ sơ, thông tin phục vụ công tác công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đăng lúc: 13-02-2020 07:25:59 AM | Đã xem: 1085 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 133/SXD-QLXD ngày 04/02/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo số 133/SXD-QLXD ngày 04/02/2020 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến các Thông tư hướng dẫn nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Đăng lúc: 04-02-2020 03:03:35 PM | Đã xem: 1538 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 2099/SXD-HTKT ngày 12/12/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 2099/SXD-HTKT ngày 12/12/2019 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 13-12-2019 07:27:00 AM | Đã xem: 1228 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Công văn số 1992/SXD-HTKT ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng

Về việc quản lý chứng nhận hợp quy đối với Vật liệu cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa xi măng 

Đăng lúc: 27-11-2019 04:18:54 PM | Đã xem: 497 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Báo cáo số 1970/BC-SXD ngày 25/11/2019 của Sở Xây dựng

Báo cáo số 1970/BC-SXD ngày 25/11/2019 của Sở Xây dựng

Báo cáo kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc lĩnh vực xây dựng

Đăng lúc: 25-11-2019 02:21:37 PM | Đã xem: 562 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Công văn số 1959/SXD-HTKT ngày 21/11/2019 của Sở Xây dựng

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh

Đăng lúc: 21-11-2019 05:35:26 PM | Đã xem: 443 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 1588/TB-SXD ngày 07/10/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1588/TB-SXD ngày 07/10/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 08-10-2019 07:29:27 AM | Đã xem: 891 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1574/SXD-QLXD ngày 04/10/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 1574/SXD-QLXD ngày 04/10/2019 của Sở Xây dựng

Về việc kiểm soát năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Đăng lúc: 05-10-2019 07:44:57 AM | Đã xem: 494 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1471/SXD-QLXD ngày 18/9/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 1471/SXD-QLXD ngày 18/9/2019 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đăng lúc: 18-09-2019 03:54:50 PM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1470/SXD-QLXD ngày 18/9/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 1470/SXD-QLXD ngày 18/9/2019 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng

Đăng lúc: 18-09-2019 03:49:56 PM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Tài liệu hướng dẫn áp dụng QCVN 09:2017/BXD

Tài liệu hướng dẫn áp dụng QCVN 09:2017/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Đăng lúc: 21-08-2019 03:04:50 PM | Đã xem: 1515 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 796/TB-SXD.TTra ngày 05/6/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo số 796/TB-SXD.TTra ngày 05/6/2019 của Sở Xây dựng

Lịch thanh tra trật tự xây dựng tại các công trình đang thi công do Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, quản lý dự án

Đăng lúc: 05-06-2019 04:54:00 PM | Đã xem: 587 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 686/TB-SXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo số 686/TB-SXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2019

Đăng lúc: 20-05-2019 03:53:14 PM | Đã xem: 1141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Công văn số 660/SXD-QLXD ngày 16/5/2019 của Sở Xây dựng

Về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động

Đăng lúc: 16-05-2019 09:58:46 AM | Đã xem: 472 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 624/SXD-HTKT ngày 07/5/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 624/SXD-HTKT ngày 07/5/2019 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 07-05-2019 09:19:29 AM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 539/TB-SXD.TTra ngày 19/4/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo số 539/TB-SXD.TTra ngày 19/4/2019 của Sở Xây dựng

Thông báo đợt 2: Lịch kiểm tra trật tự xây dựng tại các công trình đang thi công trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ và Hải Lăng

Đăng lúc: 23-04-2019 03:22:36 PM | Đã xem: 529 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 19/4/2019 của Sở Xây dựng

Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 19/4/2019 của Sở Xây dựng

Quyết định Thanh tra chuyên đề diện rộng về: Trật tự xây dựng, năng lực thực tế cửa các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các quy định an toàn lao động tại các công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 23-04-2019 03:18:01 PM | Đã xem: 604 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 25/QĐ-SXD ngày 28/3/2019 của Sở Xây dựng

Quyết định số 25/QĐ-SXD ngày 28/3/2019 của Sở Xây dựng

Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 11-04-2019 09:27:59 AM | Đã xem: 594 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 422/SXD-VP ngày 02/4/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 422/SXD-VP ngày 02/4/2019 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 03-04-2019 04:57:36 PM | Đã xem: 551 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 410/SXD-TTra ngày 01/4/2019 của Sở Xây dựng

Công văn số 410/SXD-TTra ngày 01/4/2019 của Sở Xây dựng

Về việc báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Đăng lúc: 01-04-2019 02:52:34 PM | Đã xem: 421 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Khách viếng thăm: 42
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4193
  • Tháng hiện tại: 281425
  • Tổng lượt truy cập: 5131075
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử