Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản

Đăng lúc: 22-01-2021 01:57:40 PM | Đã xem: 756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Nhà ở và thị trường Bất động sản
Đăng lúc: 21-01-2021 03:03:23 PM | Đã xem: 274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 92/KH-SXD ngày 19/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 92/KH-SXD ngày 19/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của Sở xây dựng năm 2021 và các năm tiếp theo

Đăng lúc: 19-01-2021 02:57:21 PM | Đã xem: 267 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 90/SXD-VP ngày 18/01/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 90/SXD-VP ngày 18/01/2021 của Sở Xây dựng

Lịch trực tiếp công dân hàng tháng năm 2021

Đăng lúc: 19-01-2021 07:46:18 AM | Đã xem: 264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 2235/SXD-VP ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng

Công văn số 2235/SXD-VP ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung các Quy chế của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 11-01-2021 04:39:54 PM | Đã xem: 270 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 35/SXD-HTKT ngày 08/01/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 35/SXD-HTKT ngày 08/01/2021 của Sở Xây dựng

Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 11-01-2021 07:45:49 AM | Đã xem: 439 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 117/QĐ-HĐ ngày 31/12/2020 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản

Quyết định số 117/QĐ-HĐ ngày 31/12/2020 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2020)

Đăng lúc: 05-01-2021 08:11:48 AM | Đã xem: 697 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Nhà ở và thị trường Bất động sản
Thông báo số 2236/TB-SXD ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2236/TB-SXD ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực Thiết kế kiến trúc công trình (Hạng II,III)

Đăng lúc: 23-12-2020 07:12:00 AM | Đã xem: 366 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 2232/SXD-QLXD ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng

Công văn số 2232/SXD-QLXD ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng

Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường kích thước lớn

Đăng lúc: 22-12-2020 10:35:42 AM | Đã xem: 336 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2223/TB-SXD ngày 21/12/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2223/TB-SXD ngày 21/12/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 2 năm 2020

Đăng lúc: 21-12-2020 03:19:11 PM | Đã xem: 458 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2159/TB-HĐ ngày 16/12/2020 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thông báo số 2159/TB-HĐ ngày 16/12/2020 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2020

Đăng lúc: 17-12-2020 08:09:39 AM | Đã xem: 532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Nhà ở và thị trường Bất động sản
Quy chế số 1973/QC-HĐ ngày 20/11/2020 của Sở Xây dựng

Quy chế số 1973/QC-HĐ ngày 20/11/2020 của Sở Xây dựng

Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2020

Đăng lúc: 20-11-2020 10:46:04 AM | Đã xem: 499 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Nhà ở và thị trường Bất động sản
Thông báo 1906/SXD-VP ngày 13/11/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo 1906/SXD-VP ngày 13/11/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo lịch trực Tiếp công dân hàng tháng năm 2020 (Điều chỉnh)

Đăng lúc: 13-11-2020 10:45:15 AM | Đã xem: 331 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 2294/KH-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 2294/KH-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc lĩnh vực xây dựng

Đăng lúc: 12-11-2020 09:58:12 AM | Đã xem: 329 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 29/10/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 29/10/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 04-11-2020 02:26:00 PM | Đã xem: 322 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Thông báo số 1577/TB-SXD ngày 18/9/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2020)

Đăng lúc: 18-09-2020 04:39:54 PM | Đã xem: 398 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 1481/KH-SXH ngày 03/9/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 1481/KH-SXH ngày 03/9/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác đỡ đầu, phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 04-09-2020 05:16:31 PM | Đã xem: 310 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 885/SXD-QLXD ngày 12/6/2020 của Sở Xây dựng

Công văn số 885/SXD-QLXD ngày 12/6/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo về việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Đăng lúc: 13-06-2020 08:46:11 AM | Đã xem: 646 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 870/TB-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo số 870/TB-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo đính chính thông tin chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 12-06-2020 10:25:39 AM | Đã xem: 670 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 850/TB-SXD ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo số 850/TB-SXD ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề các nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2020

Đăng lúc: 09-06-2020 07:51:21 AM | Đã xem: 920 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 62
  • Hôm nay: 4159
  • Tháng hiện tại: 281391
  • Tổng lượt truy cập: 5131041
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử