Công văn số 1636/SXD-QLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1636/SXD-QLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước bão số 5 và mưa lũ

Đăng lúc: 11-09-2021 09:55:33 AM | Đã xem: 233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Đăng lúc: 09-09-2021 01:51:54 PM | Đã xem: 199 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Hướng dẫn số 1563/SXD-HD ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn số 1563/SXD-HD ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn quản lý, sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 01-09-2021 09:48:13 AM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1523/SXD-QLXD ngày 27/8/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1523/SXD-QLXD ngày 27/8/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến, hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

 

Đăng lúc: 27-08-2021 01:48:35 PM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo 1517/SXD-VP ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo 1517/SXD-VP ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Lịch trực tiếp công dân hàng tháng thứ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021

Đăng lúc: 26-08-2021 03:53:11 PM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Thanh tra xây dựng
Công văn số 1342/SXD-HTKT ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1342/SXD-HTKT ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP

 

Đăng lúc: 05-08-2021 07:34:04 AM | Đã xem: 680 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Nhà ở và thị trường Bất động sản
Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 04-08-2021 02:55:13 PM | Đã xem: 243 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 1296/KH-SXD ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 1296/KH-SXD ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 29-07-2021 02:02:33 PM | Đã xem: 208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1271/SXD-QLXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1271/SXD-QLXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 06/2021/TT BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng


Đăng lúc: 27-07-2021 03:40:45 PM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 1256/TB-SXD ngày 23/7/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1256/TB-SXD ngày 23/7/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 23-07-2021 03:23:28 PM | Đã xem: 225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 1221/TB-SXD ngày 19/7/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1221/TB-SXD ngày 19/7/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

Đăng lúc: 19-07-2021 03:14:20 PM | Đã xem: 415 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1216/SXD-QLXD ngày 19/7/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1216/SXD-QLXD ngày 19/7/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Bộ câu hỏi phục vụ sách hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Công văn số 1172/SXD-HTKT ngày 12/7/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1172/SXD-HTKT ngày 12/7/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 04/2021/TT BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng


Đăng lúc: 12-07-2021 10:41:27 AM | Đã xem: 280 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1113/SXD-QHKT ngày 05/7/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1113/SXD-QHKT ngày 05/7/2021 của Sở Xây dựng

Về việc triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng

Đăng lúc: 06-07-2021 07:37:08 AM | Đã xem: 281 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 794/TB-SXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 794/TB-SXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 25-05-2021 03:09:42 PM | Đã xem: 356 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 673/SXD-HTKT ngày 07/5/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 673/SXD-HTKT ngày 07/5/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý Vật liệu xây dựng

Đăng lúc: 07-05-2021 02:02:00 PM | Đã xem: 313 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 313/SXD-QLXD ngày 10/3/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 313/SXD-QLXD ngày 10/3/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đăng lúc: 11-03-2021 07:39:23 AM | Đã xem: 634 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 303/SXD-QHKT ngày 08/3/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 303/SXD-QHKT ngày 08/3/2021 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định một số nội dung về tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy chế quản lý Kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 08-03-2021 09:36:05 AM | Đã xem: 452 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 222/SXD-QLXD ngày 18/02/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 222/SXD-QLXD ngày 18/02/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đăng lúc: 18-02-2021 04:23:46 PM | Đã xem: 360 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 193/SXD-QLXD ngày 03/02/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 193/SXD-QLXD ngày 03/02/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đăng lúc: 04-02-2021 07:50:52 AM | Đã xem: 380 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 83
  • Hôm nay: 4135
  • Tháng hiện tại: 281367
  • Tổng lượt truy cập: 5131017
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử