Hành động của các Sở Xây dựng

Đăng lúc: Thứ năm - 31/12/2015 15:31 - Người đăng bài viết: admin
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các Sở Xây dựng địa phương sẽ hành động gì để cụ thể hóa Nghị quyết nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng về kế hoạch hành động của một số Sở Xây dựng
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước Ngành

Năm 2016 ngành Xây dựng Quảng Ninh tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, sẽ hoàn thành việc lập, trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030; điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch cấp nước và lập hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tập trung các đô thị và KCN đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 của ngành Xây dựng Quảng Ninh. Hướng dẫn các huyện, thị, thành triển khai lập, trình thẩm định, phê duyệt các chương trình phát triển đô thị các địa phương; lập đề án nâng cấp thị trấn Tiên Yên, thị trấn Quảng Hà từ đô thị loại V lên đô thị loại IV và TP Móng Cái từ đô thị loại III lên đô thị loại II. Hướng dẫn nghiên cứu địa điểm, quy hoạch các dự án động lực như Quy hoạch nhà máy nhiệt điện, nhà máy sàng tuyển than cho vùng sản xuất than Hòn Gai; Quy hoạch các dự án của các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển nhà ở; Quy hoạch phát triển VLXD; trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 định hướng 2030. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các dự án động lực của các nhà đầu tư chiến lược. Phê duyệt đề án di dân ra khỏi vùng sạt lở bãi thải than và khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nguy hiểm khi có mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Ngành Xây dựng Quảng Ninh phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 22,7m2 sàn/người (đô thị bình quân 24,9m2 sàn/người, nông thôn bình quân 19,4m2 sàn/người); tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 93%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 92%; tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%...

Ông Bùi Sơn Thủy - Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ngành Xây dựng Phú Thọ sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII bằng chương trình công tác năm 2016: Tiếp tục nghiên cứu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý ngành để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung xây dựng quy định phân cấp quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh và các quy định khác khi Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Luật Xây dựng 2014 được ban hành.

Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng; hướng dẫn đôn đốc các huyện, thành, thị tổ chức lập Đề án BQL công trình xây dựng. Xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thông thường làm VLXD đến năm 2020 định hướng 2030. Thanh kiểm tra về sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản làm VLXD. Kiểm tra, kiểm soát công khai năng lực công bố thông tin của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng về điều kiện năng lực hành nghề trên trang thông tin điện tử của Sở. Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng. Tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các DN. Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh BĐS, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính...

Ông Hoàng Đức Khánh - Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên: Ba nhiệm vụ then chốt

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XIX, vì thế ngành Xây dựng Thái Nguyên đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính giải quyết nhanh gọn các hồ sơ thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc Sở Xây dựng thực hiện theo cơ chế “một cửa”; “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước đảm bảo về thời gian, tiến độ và chất lượng. Tiếp tục việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh hoặc ban hành các văn bản về lĩnh vực quản lý nhà ở, thị trường BĐS; chất lượng công trình xây dựng, VLXD trên địa bàn tỉnh; giải quyết các chính sách về nhà ở trên địa bàn theo quy định của Nhà nước; hoàn thiện công tác quy hoạch cho đầu tư xây dựng khu đô thị và các cụm nhà ở cho công nhân các KCN tập trung, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị...

Song hành với những hoạt động chuyên môn nói trên, trong năm 2016 ngành Xây dựng Thái Nguyên cũng xác định ba việc làm có tính then chốt là: Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, chấn chỉnh và hoàn thiện trật tự xây dựng tại các khu đô thị, các đường phố chính; Hoàn thiện quy hoạch chi tiết phát triển TP Thái Nguyên dọc hai bờ sông Cầu và hoàn thiện quy hoạch xây dựng tại khu vực hồ Núi Cốc nhằm phát triển các khu vực này xứng với tiềm năng.

Ông Đỗ Trọng Đạt - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng: Quản lý xây dựng theo quy hoạch

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Xây dựng; sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ có hiệu quả của các Sở, ban ngành và các địa phương trong thành phố, năm 2015 ngành Xây dựng Hải Phòng đã chủ động khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Sở Xây dựng Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ gối đầu của năm 2015 và tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý công tác xây dựng theo quy hoạch; tăng cường quản lý trật tự xây dựng và quản lý kiến trúc quy hoạch. Triển khai điều chỉnh quan quy hoạch chung thành phố Hải Phòng theo định hướng thành phố cảng xanh.

Ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa: Phấn đấu tăng giá trị sản xuất trên 17%

Năm 2016, ngành Xây dựng Thanh Hóa xác định mục tiêu: Tổng vốn đầu tư phát triển địa bàn đạt 125.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất NXD (theo giá cố định năm 2010) đạt 42.364 tỷ đồng (tăng 17,1% cùng kỳ); GRDP đạt 14.721 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010), tăng 15,8% so với năm 2015. Qua đó, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ công tác trọng tâm gồm: 1, Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách quản lý, cải cách hành chính, tổ chức tập huấn Luật Xây dựng, các luật liên quan lĩnh vực xây dựng đến các địa phương trong tỉnh; 2, Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đảm bảo quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong tương lai; 3, Công tác phát triển đô thị, phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa 35% vào năm 2020, đảm bảo phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại, phù hợp xu thế chung của cả nước; 4, Quản lý đầu tư xây dựng, tập trung vào các lĩnh vực như công tác chuẩn bị đầu tư, chất lượng tư vấn, quản lý chất lượng công trình và công tác thẩm định; 5, Công tác quản lý VLXD, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD, tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh sản xuất gạch không nung sử dụng trong các công trình theo đúng lộ trình; 6, Quản lý nhà ở và thị trường BĐS, tập trung vào mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và nhà ở xã hội.

Ông Hoàng Trọng Kim - Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2016, ngành Xây dựng Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của UBND tỉnh; tăng cường chức năng quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, thanh tra về hoạt động xây dựng; nâng cao trách nhiệm trong quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng và đẩy nhanh công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, quy hoạch... Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện tốt cơ chế bộ phận "một cửa" và "một cửa liên thông"; thực hiện tốt quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng; tiếp tục rà soát tất cả các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để phân loại các dự án được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý tồn kho về BĐS, điều chỉnh cơ cấu nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực tế của nhân dân về nhà ở, nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội, nhất là phân khúc thị trường nhà ở xã hội. Theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã ký cam kết thoả thuận hợp tác đầu tư qua các hội nghị xúc tiến đầu tư. Tham mưu UBND tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xi măng Hoàng Mai 2, Xi măng Tân Thắng, Xi măng Sông Lam…

Ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Năm 2016, Sở Xây dựng Hà Tĩnh xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014; các Quy định về Quản lý dự án đầu tư và chất lượng công trình xây dựng, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh; lập Chương trình phát triển đô thị trên toàn tỉnh giai đoạn đến năm 2016-2020; triển khai Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Thực hiện xây dựng đề án thành lập Chi cục Giám định, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Sở theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng .

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị; dự án đầu tư xây dựng; hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; nhà và thị trường BĐS; vật liệu xây dựng; chi phí, hợp đồng xây dựng, cải cách hành chính... Ngành Xây dựng Hà Tĩnh quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo ra sức thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, tạo tiền đề thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình: Phân công, phân cấp trong quản lý phù hợp với thực tiễn

Sở Xây dựng Quảng Bình sẽ tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về phân công phân cấp trong việc lập, thẩm định và quản lý quy hoạch, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện công tác quản lý nhà nước phù hợp với các quy định, đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Triển khai công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị theo chức năng nhiệm vụ của Ngành; hoàn chỉnh phân công, phân cấp quản lý và các quy chế cụ thể về hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo thành một hệ thống quản lý thống nhất. Tổ chức tập huấn, phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lý xây dựng các cấp. Thực hiện các chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2, chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lũ lụt và các chương trình phát triển nhà ở quốc gia. Tăng cường quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn; hướng dẫn thực hiện chuyển đổi sản xuất vật liệu xây nung sang sản xuất vật liệu xây không nung đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian tới. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quản lý dự án, đầu tư xây dựng nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Ngành trong hoạt động xây dựng.

Ông Lê Công Định - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị: Áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất VLXD

Ngành Xây dựng Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành, đặc biệt là trong quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch; phát triển đô thị một cách đồng bộ, theo quy hoạch, kế hoạch; huy động các nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại đô thị; quản lý phát triển công nghiệp sản xuất VLXD theo hướng khuyến khích công nghệ tiên tiến, ưu tiên các sản phẩm chế biến sâu, thân thiện với môi trường; tổ chức triển khai có hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và kịp thời phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó giám đốc Sở Xây dựng TT-Huế: Rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch

Sở sẽ tập trung hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD của tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh đến năm 2030 định hướng đến năm 2050; triển khai chương trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Rà soát đề xuất điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn. Triển khai thực hiện theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế; kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn; Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; phổ biến các Nghị định hướng dẫn các luật mới đến các Sở, ban ngành... Quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng. Công bố đơn giá nhân công xây dựng cơ bản năm 2016 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030...

Ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu: Thực hiện nhóm giải pháp của Chương trình phát triển nhà ở

Là tỉnh đứng trong Top đầu về phát triển kinh tế, bên cạnh đó BR-VT cũng được đánh giá thực hiện tốt công tác phát triển đô thị và quản lý xây dựng. Chính vì vậy, kế hoạch trọng tâm của ngành Xây dựng BR-VT trong năm 2016 và các năm tiếp theo được đặc biệt quan tâm. Theo đó, sẽ tiếp tục triển khai Luật Xây dựng sửa đổi; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các luật mớicũng như nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai lập chương trình phát triển đô thị cho TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và đô thị mới Phú Mỹ. Ngoài ra, triển khai Quy hoạch phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng tiến độ; tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý chất lượng tại các công trình xây dựng. Tiếp tục triển khai một số nhóm giải pháp của Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai: Siết chặt quản lý cấp phép xây dựng

Năm 2016 xác định là năm bản lề, trong đó việc triển khai Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, ngoài việc tham mưu, thẩm tra các quy hoạch chung xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu cho các huyện thị, Sở cũng hướng dẫn các huyện thị lập quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch, thiết kế đô thị trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cấp phép xây dựng. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó, bảo đảm xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị một cách đồng bộ đảm bảo cảnh quan kiến trúc, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh kiểm soát có hiệu quả công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội từ năm 2016 - 2020.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương: Phát triển đô thị gắn với nhà ở

Với nội dung phấn đấu xây dựng Bình Dương là thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020, ngành Xây dựng Bình Dương sẽ tập trung tổ chức lập đề án nâng cấp đô thị lớn như: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên là những vấn đề trọng tâm. Đồng thời, xây dựng chương trình nhằm bảo đảm phát triển các đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch đô thị; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị gắn với an ninh quốc phòng; khai thác sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực và bảo vệ môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Đẩy nhanh công tác lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch thông qua thẩm tra năng lực các đơn vị tư vấn, cũng như tăng cường cán bộ làm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là các huyện thị mới. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 78%. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chủ động thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Ông Lưu Đình Khẩn - Giám đốc Sở Xây dựng Long An: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm 2016 là tập trung thực hiện xây dựng 8 văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các Nghị định mới ban hành. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong công tác lập, thẩm định, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc công trình, quản lý đầu tư nâng cấp phát triển đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị các bước, dự án, đề án và thực hiện Chương trình đột phá về “Huy động mọi nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh” và công trình trọng điểm “Trục hạ tầng giao thông đô thị kết nối với TP.HCM”. Triển khai đề án nhà ở cho hộ nghèo (giai đoạn 2) và đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công. Triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà công vụ cho giáo viên. Rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung các biện pháp sử dụng hợp lý các cụm tuyến dân cư. Nâng cao năng lực các BQLDA chuyên ngành, đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát. Thực hiện các biện pháp tái cơ cấu ngành Xây dựng theo hướng đổi mới quản lý, nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực trang thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả, tăng cường tính cạnh tranh, phát triển bền vững...    


Nguồn tin: www.baoxaydung.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 57
  • Khách viếng thăm: 47
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 508
  • Tháng hiện tại: 329720
  • Tổng lượt truy cập: 5179370
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử