Sở Xây dựng Quảng Trị tổ chức Tập huấn nghiệp vụ xây dựng và quy hoạch kiến trúc năm 2022

Sở Xây dựng Quảng Trị tổ chức Tập huấn nghiệp vụ xây dựng và quy hoạch kiến trúc năm 2022

Ngày 23/6 đến ngày 24/6, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng, quy hoạch kiến trúc năm 2022.

Đăng lúc: 05-07-2022 11:54:37 PM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo tình hình thực hiện chứng nhận hợp quy đối với vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thông báo tình hình thực hiện chứng nhận hợp quy đối với vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1195/SXD-HTKT ngày 15/6/2022 về việc thông báo tình hình thực hiện chứng nhận hợp quy đối với vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đăng lúc: 16-06-2022 11:59:55 PM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Tham gia thông tin về giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tham gia thông tin về giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tham gia thông tin về giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 31-05-2022 02:46:27 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Thông báo danh sách, địa điểm, thời gian, quy định thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/2022

Sở Xây dựng Thông báo danh sách, địa điểm, thời gian, quy định thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/2022

Đăng lúc: 10-05-2022 12:04:03 AM | Đã xem: 427 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

Đăng lúc: 29-03-2022 05:57:15 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 92/KH-SXD ngày 14/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 92/KH-SXD ngày 14/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Đăng lúc: 18-01-2022 09:10:49 PM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Thanh tra xây dựng
Hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng điện mặt trời trên mái nhà số 2627/SXD-QLXD ngày 27/12/2021 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng điện mặt trời trên mái nhà số 2627/SXD-QLXD ngày 27/12/2021 của Sở Xây dựng

Về việc hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng điện mặt trời trên mái nhà.

Đăng lúc: 27-12-2021 08:22:31 PM | Đã xem: 9756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2652/TB-SXD ngày 24/12/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2652/TB-SXD ngày 24/12/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 24-12-2021 03:32:56 AM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Hướng dẫn số 2591/SXD-QLXD ngày 20/12/2021 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn số 2591/SXD-QLXD ngày 20/12/2021 của Sở Xây dựng

V/v hướng dẫn xây dựng Bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch


Đăng lúc: 19-12-2021 08:10:02 PM | Đã xem: 189 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 2354/KH-SXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 2354/KH-SXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2021

Đăng lúc: 03-12-2021 04:28:18 AM | Đã xem: 202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2390/TB-SXD ngày 29/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2390/TB-SXD ngày 29/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2021

Đăng lúc: 29-11-2021 07:45:32 PM | Đã xem: 321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2273/TB-SXD ngày 18/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2273/TB-SXD ngày 18/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố họp quy

Đăng lúc: 18-11-2021 04:17:53 AM | Đã xem: 203 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2254/TB-SXD ngày 16/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2254/TB-SXD ngày 16/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố họp quy

Đăng lúc: 15-11-2021 08:07:02 PM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2011/TB-SXD ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2011/TB-SXD ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 03-11-2021 03:34:57 AM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 1989/TB-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1989/TB-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 21-10-2021 10:03:53 PM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 1990/TB-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1990/TB-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 21-10-2021 10:02:22 PM | Đã xem: 212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1962/SXD-QLXD ngày 19/10/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1962/SXD-QLXD ngày 19/10/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP


Đăng lúc: 20-10-2021 02:42:18 AM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1747/SXD-HTKT ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1747/SXD-HTKT ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 09/2021/TT BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015


Đăng lúc: 27-09-2021 10:26:17 PM | Đã xem: 315 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Hướng dẫn số 1663/HD-SXD ngày 14/9/2021 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn số 1663/HD-SXD ngày 14/9/2021 của Sở Xây dựng

HƯỚNG DẪN Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 14-09-2021 11:54:04 PM | Đã xem: 192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1636/SXD-QLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1636/SXD-QLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước bão số 5 và mưa lũ

Đăng lúc: 10-09-2021 10:55:33 PM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 7101
  • Tháng hiện tại: 50907
  • Tổng lượt truy cập: 4474548
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử