Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 26-11-2021 04:38:04 AM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 09/09/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Quảng Trị

Đăng lúc: 26-11-2021 04:36:00 AM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 01/02/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 26-11-2021 04:33:34 AM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 113/KH-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng năm 2021

Đăng lúc: 26-11-2021 04:31:10 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 110/KH-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 26-11-2021 04:29:06 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 108/KH-SXD ngày 20/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 26-11-2021 04:26:31 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 105/KH-SXD ngày 20/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong lĩnh vực xây dựng năm 2021

Đăng lúc: 26-11-2021 04:24:27 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 04/KH-SXD ngày 05/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2021

Đăng lúc: 26-11-2021 04:21:18 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Công văn số 112/SXD-VP ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

V/v chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu ban hành VBQPPL năm 2021


Đăng lúc: 26-11-2021 04:18:51 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Công văn số 111/SXD-VP ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

V/v triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng


 

Đăng lúc: 26-11-2021 04:16:23 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Công văn số 2339/SXD-VP ngày 25/11/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 2339/SXD-VP ngày 25/11/2021 của Sở Xây dựng

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021

Đăng lúc: 24-11-2021 10:57:10 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Công văn số 2309/SXD-QLXD ngày 23/11/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 2309/SXD-QLXD ngày 23/11/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến, hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Đăng lúc: 23-11-2021 04:06:02 AM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Quyết định số 213/QĐ-BTC ngày 19/10/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu CCHC giai đoạn 2021-2030
Công văn số 910/SNV-CCHCVTLT ngày 22/10/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị 

Đăng lúc: 24-10-2021 03:07:32 PM | Đã xem: 261 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Công văn số 122/SXD-QLXD ngày 22/01/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 122/SXD-QLXD ngày 22/01/2021 của Sở Xây dựng

Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng

Đăng lúc: 22-01-2021 01:53:29 AM | Đã xem: 459 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 18/01/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 18/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch về việc cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 19-01-2021 02:51:30 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 1411/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 1411/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 04-11-2020 02:32:51 AM | Đã xem: 482 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 22/01/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 22/01/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 04-11-2020 02:04:15 AM | Đã xem: 400 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 07/12/2017 của Sở Xây dựng

Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 07/12/2017 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành xây dựng năm 2018

Đăng lúc: 08-07-2020 03:38:59 AM | Đã xem: 550 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Thông báo số 79/SXD-VP ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo số 79/SXD-VP ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch trực tiếp công dân hàng tháng năm 2020

Đăng lúc: 14-01-2020 10:00:01 PM | Đã xem: 562 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 14-01-2020 09:56:46 PM | Đã xem: 558 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chỉ đạo, điều hành

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Khách viếng thăm: 41
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 7008
  • Tháng hiện tại: 50814
  • Tổng lượt truy cập: 4474455
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử