Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Đăng lúc: 21-02-2022 09:52:14 AM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 127/KH-SXD ngày 19/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 127/KH-SXD ngày 19/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch ̣thực hiện công tác pháp chế năm 2022

Đăng lúc: 19-01-2022 05:37:53 PM | Đã xem: 126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 118/KH-SXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 118/KH-SXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Đăng lúc: 19-01-2022 10:15:38 AM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 92/KH-SXD ngày 14/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 92/KH-SXD ngày 14/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Đăng lúc: 19-01-2022 10:10:49 AM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Thanh tra xây dựng
Đăng lúc: 12-01-2022 08:59:57 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 01/TB-SXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng

Thông báo số 01/TB-SXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng

Thông báo lịch thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại các công trình do UBND xã Hướng Tân và UBND xã Thuận làm chủ đầu tư

Đăng lúc: 04-01-2022 04:38:21 PM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 2480/KL-SXD ngày 07/12/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 2480/KL-SXD ngày 07/12/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra chuyên đề diện rộng về công tác thẩm định, cấp phép xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn khác thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế; Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích Đông Hà; Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công huyện Hải Lăng từ năm 2017-2020

Đăng lúc: 07-12-2021 09:26:16 AM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 10/11/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 10/11/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Trị

Đăng lúc: 11-11-2021 08:41:55 AM | Đã xem: 151 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 1586/KL-SXD ngày 06/9/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 1586/KL-SXD ngày 06/9/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Ô và xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư năm 2018-2020

Đăng lúc: 06-09-2021 03:38:05 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo 1517/SXD-VP ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo 1517/SXD-VP ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Lịch trực tiếp công dân hàng tháng thứ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021

Đăng lúc: 26-08-2021 04:53:11 PM | Đã xem: 312 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Thanh tra xây dựng
Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 26-08-2021 03:45:41 PM | Đã xem: 200 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 1266/KL-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 1266/KL-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Long, Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư năm 2018-2020

Đăng lúc: 27-07-2021 11:54:39 AM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 41/TB-TTra ngày 22/6/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 41/TB-TTra ngày 22/6/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Ô và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 22-06-2021 05:24:07 PM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 886/KL-SXD ngày 07/6/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 886/KL-SXD ngày 07/6/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Hiền Thành, Kim Thạch và xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư năm 2018-2020

Đăng lúc: 07-06-2021 04:53:22 PM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 30/TB-TTra ngày 18/5/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 30/TB-TTra ngày 18/5/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Long và Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 19-05-2021 08:33:35 AM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 581/KL-SXD ngày 22/4/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 581/KL-SXD ngày 22/4/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp và xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020

Đăng lúc: 22-04-2021 11:27:54 AM | Đã xem: 301 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 23/TB-TTra ngày 12/4/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 23/TB-TTra ngày 12/4/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Hiền Thành, Kim Thạch và xã Vĩnh Hòa quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 12-04-2021 03:03:24 PM | Đã xem: 274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 265/KL-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 265/KL-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Kết thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, Thị trấn Cửa Tùng (xã Vĩnh Tân cũ) quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 02-03-2021 09:15:05 AM | Đã xem: 531 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 15/TB-TTra ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 15/TB-TTra ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp và xã Trung Nam quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 26-02-2021 10:55:43 AM | Đã xem: 341 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 223/KH-SXD.TTra ngày 19/02/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 223/KH-SXD.TTra ngày 19/02/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành Xây dựng năm 2021

Đăng lúc: 19-02-2021 02:37:59 PM | Đã xem: 266 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 27
  • Khách viếng thăm: 26
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 7428
  • Tháng hiện tại: 51234
  • Tổng lượt truy cập: 4474875
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử