HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

15/05/2018 Tải về
2 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

09/05/2017 Tải về
3 Kế hoạch

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc lĩnh vực xây dựng

09/01/2017 Tải về
4 Thông tư số 22/2016/TT-BXD

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/07/2016 Tải về
5 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP

Về quản lý vật liệu xây dựng

04/04/2016 Tải về
6 Quyết định số 2242/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

15/10/2015 Tải về
7 Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg

Về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

16/09/2015 Tải về
8 Quyết định số 507/QĐ-BXD

Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

26/04/2015 Tải về
9 Chỉ thị số 03/CT-TTg

Về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

30/03/2015 Tải về
10 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

13/02/2015 Tải về
11 Quyết định số 1586/QĐ-BXD

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm sứ xây dựng và đá ốp lát Việt Nam đến năm 2020

29/12/2014 Tải về
12 1469/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

21/08/2014 Tải về
13 1696/QĐ-TTg

Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

22/09/2014 Tải về
14 314/SXD-KHTH

v/v hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD khi lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng

14/05/2014 Tải về
15 15/2014/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”

14/09/2014 Tải về
16 1934/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

22/10/2013 Tải về
 

Văn bản mới ban hành

Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 60
  • Hôm nay: 6898
  • Tháng hiện tại: 50704
  • Tổng lượt truy cập: 4474345
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử