HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

31/12/2019 Tải về
2 Thông tư số 21/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

30/06/2016 Tải về
3 Thông tư số 20/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

30/06/2016 Tải về
4 Thông tư số 19/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

30/06/2016 Tải về
5 Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

30/06/2016 Tải về
6 Thông tư số 14/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

30/06/2016 Tải về
7 Thông tư số 11/2015/TT-BXD

Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

30/12/2015 Tải về
8 Thông tư số 09/2015/TT-BXD

Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

29/12/2015 Tải về
9 Thông tư số 08/2015/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Quyết điịnh số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

29/12/2015 Tải về
10 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP

Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

12/11/2015 Tải về
11 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP

Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

19/10/2015 Tải về
12 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

19/10/2015 Tải về
13 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

19/10/2015 Tải về
14 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

10/09/2015 Tải về
15 Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

10/08/2015 Tải về
16 Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

10/07/2015 Tải về
17 Thông tư số 04/2015/TT-BXD

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

02/04/2015 Tải về
18 Luật số 65/2014/QH13

LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014

24/11/2014 Tải về
19 Luật số 66/2014/QH13

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014

24/11/2014 Tải về
20 Thông tư số 20/2014/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

29/12/2014 Tải về
21 Thông tư số 19/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

10/12/2014 Tải về
22 18/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

26/11/2014 Tải về
23 17/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

18/11/2014 Tải về
24 48/2014/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

27/08/2014 Tải về
25 809/SXD-HTKT

v/v thông báo, hướng dẫn các định mức dự toán

06/10/2014 Tải về
26 383/SXD-HTKT

v/v cấp phép xây dựng nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

24/07/2013 Tải về
27 80/2014/NĐ-CP

Về thoát nước và xử lý nước thải

05/08/2014 Tải về
28 16/2014/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

22/10/2014 Tải về
29 10/2014/TT-BXD

Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

10/07/2014 Tải về
30 08/2014/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

22/05/2014 Tải về
1 2  Trang sau
 

Văn bản mới ban hành

Phòng chống tham nhũng
Thanh tra kiểm tra
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 62
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 9054
  • Tháng hiện tại: 452981
  • Tổng lượt truy cập: 5848309
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử