HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Công văn số 66-CV/CB ngày 25/11/2021 của Chi bộ Sở Xây dựng

Biểu mẫu và văn bản quy định hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

26/11/2021 Tải về
2 Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng và Bộ tiêu chí đánh giá đối với các chức danh do tập thể lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở trực tiếp, đánh giá

22/11/2020 Tải về
3 Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 04/5/2021 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng Quảng Trị

04/05/2021 Tải về
4 Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 26/3/2021 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Quyết định ban hành nội quy kho lưu trữ cơ quan Sở Xây dựng Quảng Trị

26/03/2021 Tải về
5 Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định ban hành quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ Sở Xây dựng Quảng Trị

01/03/2021 Tải về
6 Công văn số 1100/SXD-QHKT ngày 02/7/2021 của Sở Xây dựng

Về việc rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

02/07/2021 Tải về
7 Công văn số 2244/SXD-QHKT ngày 23/12/2020 của Sở Xây dựng

Về việc triển khai thi hành Luật Kiến trúc và các Văn bản hướng dẫn có liên quan

23/12/2020 Tải về
8 Văn bản kiểm điểm, đánh giá Đảng viên năm 2020

1.Hướng dẫn số 01 ngày 13.11.2020 của Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh2.Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 20/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 3.Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương4.Công văn số 14-CV/BTCTU ngày 04/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

23/11/2020 Tải về
9 Văn bản nhận xét đánh giá công chức năm 2020

1.Hướng dẫn số 969/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ2.Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 23/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng3.Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ4.Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh5.Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh6.Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh

23/11/2020 Tải về
10 Đánh giá phân loại công chức năm 2019

Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 21/12/2016 của Sở Xây dựng Quảng Trị Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Quyết định số 370-QĐ/TU ngày 17/10/2016 Quyết định 786-QĐ/TU ngày 04/12/2017 Văn bản hợp nhất Bộ Nội vụ Quyết định 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

20/12/2016 Tải về
11 Kế hoạch

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc lĩnh vực xây dựng

09/01/2017 Tải về
12 Lịch làm việc

Tuần thứ 28/2022

04/07/2022 Tải về
13 825/SXD-XDCB

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD

12/10/2014 Tải về
14 809/SXD-HTKT

v/v thông báo, hướng dẫn các định mức dự toán

06/10/2014 Tải về
15 169/SXD-QHXD

v/v hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà

25/03/2014 Tải về
16 383/SXD-HTKT

v/v cấp phép xây dựng nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

24/07/2013 Tải về
17 314/SXD-KHTH

v/v hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD khi lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng

14/05/2014 Tải về
18 679/SXD-XDCB

V/v Hướng dẫn sử dụng VLXKN theo lộ trình quy định

29/10/2013 Tải về
19 150/SXD-XDCB

V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01-01-2013

15/04/2013 Tải về
 

Văn bản mới ban hành

Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 7357
  • Tháng hiện tại: 51163
  • Tổng lượt truy cập: 4474804
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử