HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ

Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

12/08/2020 Tải về
2 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

15/05/2018 Tải về
3 Phụ lục thông tư 08/2013/TT-TTCP

Các biểu mẫu và phụ lục hướng dẫn cho việc khê khai tài sản, lý lịch cán bộ

31/10/2013 Tải về
4 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP

Nghị định về minh bạch tài sản và thu nhập

17/07/2013 Tải về
5 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

01/07/2014 Tải về
6 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

27/04/2012 Tải về
7 Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

15/04/2010 Tải về
8 Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

09/06/2015 Tải về
9 Nghị định 24/2010/NĐ-CP

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/03/2010 Tải về
10 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP

Về quản lý vật liệu xây dựng

04/04/2016 Tải về
11 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

13/11/2015 Tải về
12 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP

Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

12/11/2015 Tải về
13 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP

Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

19/10/2015 Tải về
14 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

19/10/2015 Tải về
15 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

19/10/2015 Tải về
16 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

10/09/2015 Tải về
17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

18/06/2015 Tải về
18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

11/05/2015 Tải về
19 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

05/05/2015 Tải về
20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

21/04/2015 Tải về
21 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

13/02/2015 Tải về
22 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

25/03/2015 Tải về
23 81/NQ-CP

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị

12/11/2014 Tải về
24 80/2014/NĐ-CP

Về thoát nước và xử lý nước thải

05/08/2014 Tải về
25 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

25/06/2014 Tải về
 

Văn bản mới ban hành

Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 38
  • Khách viếng thăm: 37
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 7239
  • Tháng hiện tại: 51045
  • Tổng lượt truy cập: 4474686
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử