HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Thông tư số 21/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

30/06/2016 Tải về
2 Thông tư số 20/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

30/06/2016 Tải về
3 Thông tư số 19/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

30/06/2016 Tải về
4 Thông tư số 11/2015/TT-BXD

Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

30/12/2015 Tải về
5 Thông tư số 09/2015/TT-BXD

Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

29/12/2015 Tải về
6 Thông tư số 08/2015/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Quyết điịnh số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

29/12/2015 Tải về
7 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP

Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

12/11/2015 Tải về
8 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP

Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

20/10/2015 Tải về
9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

20/10/2015 Tải về
10 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

20/10/2015 Tải về
11 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

10/09/2015 Tải về
12 Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

10/08/2015 Tải về
13 Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

10/07/2015 Tải về
14 Luật số 65/2014/QH13

LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014

25/11/2014 Tải về
15 Luật số 66/2014/QH13

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014

25/11/2014 Tải về
16 Thông tư số 19/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

10/12/2014 Tải về
17 18/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

26/11/2014 Tải về
18 17/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

18/11/2014 Tải về
19 16/2014/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

23/10/2014 Tải về
20 10/2014/TT-BXD

Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

11/07/2014 Tải về
21 08/2014/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

23/05/2014 Tải về
22 07/2014/TT-BXD

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

20/05/2014 Tải về
23 05/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

09/05/2014 Tải về
24 03/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

20/02/2014 Tải về
25 01/2014/TT-BXD

Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ

16/01/2014 Tải về
 

Văn bản mới ban hành

Phòng chống tham nhũng
Thanh tra kiểm tra
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 50
  • Hôm nay: 17932
  • Tháng hiện tại: 527007
  • Tổng lượt truy cập: 5922335
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử