HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Công văn số 1037/SNV-CCVC ngày 22/11/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021

22/11/2021 Tải về
2 Công văn số 1100/SXD-QHKT ngày 02/7/2021 của Sở Xây dựng

Về việc rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

02/07/2021 Tải về
3 Văn bản thi đua khen thưởng năm 2020

1.Văn bản số 47/HĐTĐKT ngày 09/11/2020 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Trị2.Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị3.Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ4.Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ

24/11/2020 Tải về
4 Văn bản nhận xét đánh giá công chức năm 2020

1.Hướng dẫn số 969/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ2.Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 23/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng3.Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ4.Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh5.Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh6.Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh

24/11/2020 Tải về
5 Công văn số 1285-CV/TU ngày 15/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị

Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2018

15/11/2018 Tải về
6 Công văn số 143/HĐTĐKT ngày 15/10/2018

Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2018

15/10/2018 Tải về
7 Công văn số 614/TTr-PTTPCTN ngày 30/10/2018

Về việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2018

30/10/2018 Tải về
8 Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 17/10/2017 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

17/10/2017 Tải về
9 Công văn số 966-CV/BTCTU ngày 16/11/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị

Về việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

16/11/2017 Tải về
10 Hướng dẫn số 804/HD-SNV ngày 05/12/2017 của Sở Nội vụ

Hướng dẫn về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

05/12/2017 Tải về
11 Kế hoạch

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc lĩnh vực xây dựng

09/01/2017 Tải về
12 Công văn số 399-CV/BTCTU

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

20/10/2016 Tải về
13 825/SXD-XDCB

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD

13/10/2014 Tải về
14 809/SXD-HTKT

v/v thông báo, hướng dẫn các định mức dự toán

07/10/2014 Tải về
15 169/SXD-QHXD

v/v hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà

26/03/2014 Tải về
16 383/SXD-HTKT

v/v cấp phép xây dựng nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

25/07/2013 Tải về
17 314/SXD-KHTH

v/v hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD khi lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng

15/05/2014 Tải về
18 679/SXD-XDCB

V/v Hướng dẫn sử dụng VLXKN theo lộ trình quy định

30/10/2013 Tải về
19 150/SXD-XDCB

V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01-01-2013

16/04/2013 Tải về
 

Văn bản mới ban hành

Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 5436
  • Tháng hiện tại: 49242
  • Tổng lượt truy cập: 4472883
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử