HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng và Bộ tiêu chí đánh giá đối với các chức danh do tập thể lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở trực tiếp, đánh giá

22/11/2020 Tải về
2 Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 04/5/2021 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng Quảng Trị

04/05/2021 Tải về
3 Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 26/3/2021 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Quyết định ban hành nội quy kho lưu trữ cơ quan Sở Xây dựng Quảng Trị

26/03/2021 Tải về
4 Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định ban hành quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ Sở Xây dựng Quảng Trị

01/03/2021 Tải về
5 Thi đua khen thưởng năm 2019

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/02/2017
Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017
Văn bản số 158/HD-TĐKT ngày 01/11/2019

20/11/2018 Tải về
6 Đề tài khoa học sáng kiến năm 2019

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/10/2013 Tải về
7 Đánh giá phân loại công chức năm 2019

Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 21/12/2016 của Sở Xây dựng Quảng Trị Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Quyết định số 370-QĐ/TU ngày 17/10/2016 Quyết định 786-QĐ/TU ngày 04/12/2017 Văn bản hợp nhất Bộ Nội vụ Quyết định 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

20/12/2016 Tải về
8 Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định Ban hành quy chế công nhận sáng kiến để xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/02/2017 Tải về
9 Quyết định 786-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh do Ban thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá ban hành kèm theo Quyết định 370-QĐ/TU ngày 17/10/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

03/12/2017 Tải về
10 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

09/05/2017 Tải về
11 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND

Quy chế Thi đua, Khen thưởng

29/10/2013 Tải về
12 Quyết định số 370-QĐ/TU

Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và Bộ đánh giá cá bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp nhận xét đánh giá

17/10/2016 Tải về
13 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND

Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/08/2016 Tải về
14 Quyết định số 1154/QĐ-UBND

Công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/05/2016 Tải về
15 Quyết định số 1134/QĐ-BXD

Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

08/10/2015 Tải về
16 Quyết định số 2242/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

15/10/2015 Tải về
17 Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg

Về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

16/09/2015 Tải về
18 Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

10/08/2015 Tải về
19 Quyết định số 212/QĐ-BXD

Về việc hủy bỏ tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)

24/02/2013 Tải về
20 Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

10/07/2015 Tải về
21 Quyết định số 1048/QĐ-UBND

Quyết định công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/05/2015 Tải về
22 Quyết định số 507/QĐ-BXD

Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

26/04/2015 Tải về
23 Quyết định số 1586/QĐ-BXD

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm sứ xây dựng và đá ốp lát Việt Nam đến năm 2020

29/12/2014 Tải về
24 Quyết định số 121/QĐ-BXD

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015

29/01/2015 Tải về
25 2577/QĐ-UBND

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

23/11/2014 Tải về
26 48/2014/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

27/08/2014 Tải về
27 1469/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

21/08/2014 Tải về
28 1696/QĐ-TTg

Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

22/09/2014 Tải về
29 41/2014/QĐ-UBND

Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh QT

26/10/2014 Tải về
30 39/2014/QĐ-UBND

Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/10/2014 Tải về
1 2  Trang sau
 

Văn bản mới ban hành

Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 6986
  • Tháng hiện tại: 50792
  • Tổng lượt truy cập: 4474433
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử