Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 17/2015

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Văn bản của địa phương

- Hải Dương quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

- Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội.

- Thừa Thiên Huế chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội thảo giới thiệu Dự án xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý chất thải xây dựng ở Liên bang Nga.

- Triển vọng ứng dụng xốp cách nhiệt (EPS) trong lĩnh vực cầu đường của Liên bang Nga.

- Cuộc sống mới của bê tông.

- Xử lý, tận dụng tuần hoàn và khai thác công nghiệp hóa đối với chất thải rắn tại Trung Quốc.   

Thông tin

- Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho lãnh đạo VOV, Thông tấn xã Việt Nam.

- Hội thảo Tăng cường sản xuất và sử dụng hiệu quả vật liệu xây không nung.

- Hội thảo “Công nghệ xử lý bùn - Thu hồi năng lượng”.

- Phát triển nhà ở xã hội - một trong những động lực phát triển kinh tế của Pháp.

- Tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) hoàn thiện công tác quản lý nhà ở cho thuê.

- Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc: Tích cực thúc đẩy thị trường cho thuê nhà ở, đảm bảo nhu cầu nhà ở cho người dân.

- Đặc điểm thiết kế các tổ hợp công trình dịch vụ du lịch trong điều kiện khí hậu khô nóng của các nước Trung Á.

- Kinh nghiệm quản lý xây dựng quy hoạch đô thị của Singapore.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tải về.

 

Nguồn tin: www.xaydung.gov.vn