Thông báo số 1577/TB-SXD ngày 18/9/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2020)

Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng Kỹ thuật

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị