Hướng dẫn Quản lý chất lượng khối xây sử dụng gạch xi măng - cốt liệu không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị