Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đô thị

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về Phân loại đô thị. Hiện Dự thảo Nghị định đang được xin ý kiến đóng góp của các bộ ngành liên quan trước khi trình Chính phủ ban hành.
Nghị định mới sẽ là căn cứ để UBND tỉnh lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh