Công văn số 303/SXD-QHKT ngày 08/3/2021 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định một số nội dung về tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy chế quản lý Kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tác giả bài viết: Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị