Công văn số 1636/SXD-QLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước bão số 5 và mưa lũ

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Xây dựng

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị