Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2015

Ngày 28/7/2015, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 52/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 2 năm 2015)
Có tất cả 79 hồ sơ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong đợt này, bao gồm:

     - Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng: 22 hồ sơ.

     - Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình: 49 hồ sơ.    

     - Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng: 08 hồ sơ.

Danh sách cụ thể tại đây.

Tác giả bài viết: Admin