Công văn số 1529/SXD-QHKT ngày 10/9/2020 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Về việc công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đô thị dọc hai bờ sông Hiếu, Thành phố Đông Hà
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng đã tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đô thị dọc hai bờ sông Hiếu, Thành phố Đông Hà. Đồ án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại: Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Tr. Sở Xây dựng công bố quy hoạch và gửi hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đô thị dọc hai bờ sông Hiếu, thành phố Đông Hà để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện và tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Công văn: Số 1529/SXD-QHTKT ngày 10/9/2020 của Sở Xây dựng 

Bản đồ Quy hoạch Giao thông vị trí 1


Bản đồ Quy hoạch không gian cảnh quan vị trí 1Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất vị trí 1Sơ đồ vị trí hiện trạng khu vực Quy hoạchBản đồ Quy hoạch sử dụng đất vị trí 2Bản đồ chỉ giới xây dựng vị trí 2Bản đồ Quy hoạch giao thông vị trí 2 Bản đồ Quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan vị trí 2

Tác giả bài viết: Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị