Kết luận số 2260/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về trật tự xây dựng, năng lực thực tế của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các quy định an toàn lao động tại các công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị