Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản

Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng Kỹ thuật

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị