Quy chế số 1973/QC-HĐ ngày 20/11/2020 của Sở Xây dựng

Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2020

Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng Kỹ thuật

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị