Kế hoạch số 2354/KH-SXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 2354/KH-SXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2021

Đăng lúc: 03-12-2021 04:28:18 AM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2390/TB-SXD ngày 29/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2390/TB-SXD ngày 29/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2021

Đăng lúc: 29-11-2021 07:45:32 PM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2273/TB-SXD ngày 18/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2273/TB-SXD ngày 18/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố họp quy

Đăng lúc: 18-11-2021 04:17:53 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2254/TB-SXD ngày 16/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2254/TB-SXD ngày 16/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố họp quy

Đăng lúc: 15-11-2021 08:07:02 PM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 2011/TB-SXD ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 2011/TB-SXD ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 03-11-2021 03:34:57 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 1989/TB-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1989/TB-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 21-10-2021 10:03:53 PM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 1990/TB-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1990/TB-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 21-10-2021 10:02:22 PM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1962/SXD-QLXD ngày 19/10/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1962/SXD-QLXD ngày 19/10/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP


Đăng lúc: 20-10-2021 02:42:18 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1747/SXD-HTKT ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1747/SXD-HTKT ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 09/2021/TT BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015


Đăng lúc: 27-09-2021 10:26:17 PM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Hướng dẫn số 1663/HD-SXD ngày 14/9/2021 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn số 1663/HD-SXD ngày 14/9/2021 của Sở Xây dựng

HƯỚNG DẪN Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 14-09-2021 11:54:04 PM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1636/SXD-QLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1636/SXD-QLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước bão số 5 và mưa lũ

Đăng lúc: 10-09-2021 10:55:33 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Đăng lúc: 09-09-2021 02:51:54 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Hướng dẫn số 1563/SXD-HD ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn số 1563/SXD-HD ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn quản lý, sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 31-08-2021 10:48:13 PM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1523/SXD-QLXD ngày 27/8/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1523/SXD-QLXD ngày 27/8/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến, hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

 

Đăng lúc: 27-08-2021 02:48:35 AM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo 1517/SXD-VP ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo 1517/SXD-VP ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Lịch trực tiếp công dân hàng tháng thứ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021

Đăng lúc: 26-08-2021 04:53:11 AM | Đã xem: 182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Thanh tra xây dựng
Công văn số 1342/SXD-HTKT ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1342/SXD-HTKT ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP

 

Đăng lúc: 04-08-2021 08:34:04 PM | Đã xem: 309 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Nhà ở và thị trường Bất động sản
Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 04-08-2021 03:55:13 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Kế hoạch số 1296/KH-SXD ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 1296/KH-SXD ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 29-07-2021 03:02:33 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Công văn số 1271/SXD-QLXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

Công văn số 1271/SXD-QLXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 06/2021/TT BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng


Đăng lúc: 27-07-2021 04:40:45 AM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng
Thông báo số 1256/TB-SXD ngày 23/7/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 1256/TB-SXD ngày 23/7/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Đăng lúc: 23-07-2021 04:23:28 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 5394
  • Tháng hiện tại: 24057
  • Tổng lượt truy cập: 1650051
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử