Thông báo số 23/TB-TTra ngày 12/4/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 23/TB-TTra ngày 12/4/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Hiền Thành, Kim Thạch và xã Vĩnh Hòa quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 12-04-2021 02:03:24 PM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 265/KL-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 265/KL-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Kết thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, Thị trấn Cửa Tùng (xã Vĩnh Tân cũ) quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 02-03-2021 08:15:05 AM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 15/TB-TTra ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 15/TB-TTra ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp và xã Trung Nam quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 26-02-2021 09:55:43 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 223/KH-SXD.TTra ngày 19/02/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 223/KH-SXD.TTra ngày 19/02/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành Xây dựng năm 2021

Đăng lúc: 19-02-2021 01:37:59 PM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 130/KH-SXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 130/KH-SXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Đăng lúc: 25-01-2021 03:58:51 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 129/KH-SXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 129/KH-SXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Đăng lúc: 25-01-2021 03:54:18 PM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 02/TB-SXD.TTra ngày 05/01/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 02/TB-SXD.TTra ngày 05/01/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, Thị Trấn Cửa Tùng (Xã Vĩnh Tân cũ) quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 06-01-2021 10:14:24 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 2261/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận số 2261/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gio Linh quyết định đầu tư từ năm 2017 đến năm 2020

Đăng lúc: 25-12-2020 08:36:17 AM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 2260/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận số 2260/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về trật tự xây dựng, năng lực thực tế của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các quy định an toàn lao động tại các công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020

Đăng lúc: 25-12-2020 08:26:56 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 10/12/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 10/12/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2021

Đăng lúc: 10-12-2020 04:30:07 PM | Đã xem: 123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 50/KH-SXD.TTra ngày 13/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 50/KH-SXD.TTra ngày 13/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2020

Đăng lúc: 04-11-2020 01:50:38 PM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 34/TB-TTra ngày 05/10/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thông báo số 34/TB-TTra ngày 05/10/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thông báo lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị  quyết định đầu tư từ năm 2017-2020 (đợt 4)

Đăng lúc: 05-10-2020 09:37:51 AM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Quyết định số 62/QĐ-SXD ngày 03/9/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 62/QĐ-SXD ngày 03/9/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2020

Đăng lúc: 09-09-2020 07:38:42 AM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 1116/KL-SXD ngày 14/7/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận số 1116/KL-SXD ngày 14/7/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Lăng quyết định đầu tư từ năm 2017-2020

Đăng lúc: 15-07-2020 08:07:51 AM | Đã xem: 283 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 94/KH-SXD ngày 16/1/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 94/KH-SXD ngày 16/1/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

Đăng lúc: 09-07-2020 08:36:21 AM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 241/KH-SXD ngày 26/2/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 241/KH-SXD ngày 26/2/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Đăng lúc: 09-07-2020 07:22:25 AM | Đã xem: 191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 18/TB-TTra của Sở Xây dựng

Thông báo số 18/TB-TTra của Sở Xây dựng

Thông báo (Đợt 3) Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dư án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư từ năm 2017-2020

Đăng lúc: 30-06-2020 09:19:22 AM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 933/KL-SXD ngày 19/6/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Kết luận số 933/KL-SXD ngày 19/6/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thay thế Kết luận thanh tra số 915/KL-SXD ngày 17/6/2020 của Sở Xây dựng Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Triệu Phong quyết định đầu tư từ năm 2017 đến năm 2020

Đăng lúc: 22-06-2020 07:44:36 AM | Đã xem: 285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Đăng lúc: 03-06-2020 04:35:38 PM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 11/TB-TTra ngày 12/5/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thông báo số 11/TB-TTra ngày 12/5/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Lịch Thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư từ năm 2017-2020 

Đăng lúc: 12-05-2020 09:13:24 AM | Đã xem: 264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1741
  • Tháng hiện tại: 22019
  • Tổng lượt truy cập: 842888
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử