Kết luận số 1586/KL-SXD ngày 06/9/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 1586/KL-SXD ngày 06/9/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Ô và xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư năm 2018-2020

Đăng lúc: 06-09-2021 10:38:05 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo 1517/SXD-VP ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo 1517/SXD-VP ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Lịch trực tiếp công dân hàng tháng thứ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021

Đăng lúc: 26-08-2021 11:53:11 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chuyên ngành xây dựng , Thanh tra xây dựng
Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Sở Xây dựng

Đăng lúc: 26-08-2021 10:45:41 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 1266/KL-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 1266/KL-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Long, Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư năm 2018-2020

Đăng lúc: 27-07-2021 06:54:39 AM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 41/TB-TTra ngày 22/6/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 41/TB-TTra ngày 22/6/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Ô và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 22-06-2021 12:24:07 PM | Đã xem: 146 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 886/KL-SXD ngày 07/6/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 886/KL-SXD ngày 07/6/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Hiền Thành, Kim Thạch và xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư năm 2018-2020

Đăng lúc: 07-06-2021 11:53:22 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 30/TB-TTra ngày 18/5/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 30/TB-TTra ngày 18/5/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Long và Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 19-05-2021 03:33:35 AM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 581/KL-SXD ngày 22/4/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 581/KL-SXD ngày 22/4/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp và xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh quyết định đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020

Đăng lúc: 22-04-2021 06:27:54 AM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 23/TB-TTra ngày 12/4/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 23/TB-TTra ngày 12/4/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Hiền Thành, Kim Thạch và xã Vĩnh Hòa quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 12-04-2021 10:03:24 AM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 265/KL-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 265/KL-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Kết thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, Thị trấn Cửa Tùng (xã Vĩnh Tân cũ) quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 02-03-2021 03:15:05 AM | Đã xem: 319 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 15/TB-TTra ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 15/TB-TTra ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp và xã Trung Nam quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 26-02-2021 04:55:43 AM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 223/KH-SXD.TTra ngày 19/02/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 223/KH-SXD.TTra ngày 19/02/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành Xây dựng năm 2021

Đăng lúc: 19-02-2021 08:37:59 AM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 130/KH-SXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 130/KH-SXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Đăng lúc: 25-01-2021 10:58:51 AM | Đã xem: 169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 129/KH-SXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 129/KH-SXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Đăng lúc: 25-01-2021 10:54:18 AM | Đã xem: 169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 02/TB-SXD.TTra ngày 05/01/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo số 02/TB-SXD.TTra ngày 05/01/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, Thị Trấn Cửa Tùng (Xã Vĩnh Tân cũ) quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Đăng lúc: 06-01-2021 05:14:24 AM | Đã xem: 174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 2261/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận số 2261/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gio Linh quyết định đầu tư từ năm 2017 đến năm 2020

Đăng lúc: 25-12-2020 03:36:17 AM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 2260/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận số 2260/KL-SXD.TTra ngày 24/12/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về trật tự xây dựng, năng lực thực tế của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các quy định an toàn lao động tại các công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020

Đăng lúc: 25-12-2020 03:26:56 AM | Đã xem: 191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 10/12/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 10/12/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2021

Đăng lúc: 10-12-2020 11:30:07 AM | Đã xem: 233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 50/KH-SXD.TTra ngày 13/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 50/KH-SXD.TTra ngày 13/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2020

Đăng lúc: 04-11-2020 08:50:38 AM | Đã xem: 185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 34/TB-TTra ngày 05/10/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thông báo số 34/TB-TTra ngày 05/10/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thông báo lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị  quyết định đầu tư từ năm 2017-2020 (đợt 4)

Đăng lúc: 05-10-2020 05:37:51 AM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2919
  • Tháng hiện tại: 82287
  • Tổng lượt truy cập: 1480224
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử