Quyết định số 62/QĐ-SXD ngày 03/9/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 62/QĐ-SXD ngày 03/9/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2020

Đăng lúc: 09-09-2020 02:38:42 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 1116/KL-SXD ngày 14/7/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận số 1116/KL-SXD ngày 14/7/2020 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Lăng quyết định đầu tư từ năm 2017-2020

Đăng lúc: 15-07-2020 03:07:51 AM | Đã xem: 175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 94/KH-SXD ngày 16/1/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 94/KH-SXD ngày 16/1/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

Đăng lúc: 09-07-2020 03:36:21 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 241/KH-SXD ngày 26/2/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 241/KH-SXD ngày 26/2/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Đăng lúc: 09-07-2020 02:22:25 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 18/TB-TTra của Sở Xây dựng

Thông báo số 18/TB-TTra của Sở Xây dựng

Thông báo (Đợt 3) Lịch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dư án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư từ năm 2017-2020

Đăng lúc: 30-06-2020 04:19:22 AM | Đã xem: 131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kết luận số 933/KL-SXD ngày 19/6/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Kết luận số 933/KL-SXD ngày 19/6/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thay thế Kết luận thanh tra số 915/KL-SXD ngày 17/6/2020 của Sở Xây dựng Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Triệu Phong quyết định đầu tư từ năm 2017 đến năm 2020

Đăng lúc: 22-06-2020 02:44:36 AM | Đã xem: 161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Đăng lúc: 03-06-2020 11:35:38 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 11/TB-TTra ngày 12/5/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thông báo số 11/TB-TTra ngày 12/5/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Lịch Thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư từ năm 2017-2020 

Đăng lúc: 12-05-2020 04:13:24 AM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Công văn số 529/SXD-TTra ngày 14/4/2020 của Sở Xây dựng

Công văn số 529/SXD-TTra ngày 14/4/2020 của Sở Xây dựng

Về việc báo cáo tình hình hoạt động đầu tư xây dựng công trình

Đăng lúc: 15-04-2020 02:02:57 AM | Đã xem: 198 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Thông báo số 01/TB-TTra của Thanh tra Sở Xây dựng

Thông báo số 01/TB-TTra của Thanh tra Sở Xây dựng

Thông báo đợt 1 Lịch Thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư từ năm 2017 - 2020

Đăng lúc: 05-03-2020 03:02:07 AM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 04/03/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 04/03/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định Thanh tra chuyên đề diện rộng về công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép, công tác thẩm định thiết kế các công trình sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020

Đăng lúc: 04-03-2020 07:55:49 AM | Đã xem: 285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 204/KH-SXD ngày 18/02/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 204/KH-SXD ngày 18/02/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành xây dựng năm 2020

Đăng lúc: 18-02-2020 10:07:37 AM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 195/KH-SXD ngày 17/02/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 195/KH-SXD ngày 17/02/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Đăng lúc: 17-02-2020 04:24:37 AM | Đã xem: 156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 113/KH-SXD.TTra ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 113/KH-SXD.TTra ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020

Đăng lúc: 21-01-2020 02:29:18 AM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 112/KH-SXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 112/KH-SXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2020

Đăng lúc: 21-01-2020 02:27:02 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 111/KH-SXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 111/KH-SXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị 

Đăng lúc: 21-01-2020 02:25:00 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Kế hoạch số 50/KH-SXD.TTra ngày 13/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 50/KH-SXD.TTra ngày 13/01/2020 của Sở Xây dựng

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Xây dựng năm 2020

Đăng lúc: 13-01-2020 10:13:42 AM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Đăng lúc: 21-12-2019 04:12:30 AM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Đăng lúc: 16-12-2019 04:48:26 AM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng
Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 11/12/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng

Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 11/12/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2020

Đăng lúc: 11-12-2019 10:38:33 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thanh tra xây dựng

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 784
  • Tháng hiện tại: 19562
  • Tổng lượt truy cập: 691625
Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử