Tìm kiếm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
91 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

21/04/2015 Tải về
92 Thông tư số 04/2015/TT-BXD

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

02/04/2015 Tải về
93 Chỉ thị số 03/CT-TTg

Về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

30/03/2015 Tải về
94 Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

20/03/2015 Tải về
95 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

13/02/2015 Tải về
96 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

25/03/2015 Tải về
97 Quyết định số 1586/QĐ-BXD

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm sứ xây dựng và đá ốp lát Việt Nam đến năm 2020

29/12/2014 Tải về
98 Quyết định số 121/QĐ-BXD

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015

29/01/2015 Tải về
99 Luật số 65/2014/QH13

LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014

24/11/2014 Tải về
100 Luật số 66/2014/QH13

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014

24/11/2014 Tải về
101 Thông tư số 20/2014/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

29/12/2014 Tải về
102 Thông tư số 19/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

10/12/2014 Tải về
103 Thông tư số 21/2014/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

29/12/2014 Tải về
104 18/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

26/11/2014 Tải về
105 17/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

18/11/2014 Tải về
106 HIẾN PHÁP

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Tải về
107 2577/QĐ-UBND

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

23/11/2014 Tải về
108 81/NQ-CP

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị

12/11/2014 Tải về
109 48/2014/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

27/08/2014 Tải về
110 1469/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

21/08/2014 Tải về
111 1696/QĐ-TTg

Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

22/09/2014 Tải về
112 825/SXD-XDCB

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD

12/10/2014 Tải về
113 809/SXD-HTKT

v/v thông báo, hướng dẫn các định mức dự toán

06/10/2014 Tải về
114 169/SXD-QHXD

v/v hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà

25/03/2014 Tải về
115 383/SXD-HTKT

v/v cấp phép xây dựng nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

24/07/2013 Tải về
116 314/SXD-KHTH

v/v hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD khi lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng

14/05/2014 Tải về
117 80/2014/NĐ-CP

Về thoát nước và xử lý nước thải

05/08/2014 Tải về
118 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

25/06/2014 Tải về
119 16/2014/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

22/10/2014 Tải về
120 15/2014/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”

14/09/2014 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 2940
  • Tháng hiện tại: 55859
  • Tổng lượt truy cập: 1453796