Tìm kiếm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
31 Phụ lục thông tư 08/2013/TT-TTCP

Các biểu mẫu và phụ lục hướng dẫn cho việc khê khai tài sản, lý lịch cán bộ

31/10/2013 Tải về
32 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

31/10/2013 Tải về
33 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP

Nghị định về minh bạch tài sản và thu nhập

17/07/2013 Tải về
34 Thông tư số 07/2014/TT-BNV

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

29/08/2014 Tải về
35 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

01/07/2014 Tải về
36 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

27/04/2012 Tải về
37 Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

15/04/2010 Tải về
38 Luật số 39/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

16/11/2013 Tải về
39 Luật số 47/2005/QH11

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005

14/06/2005 Tải về
40 Luật số 15/2003/QH11

Luật thi đua khen thưởng năm 2003

26/11/2003 Tải về
41 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND

Quy chế Thi đua, Khen thưởng

29/10/2013 Tải về
42 Quyết định số 370-QĐ/TU

Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và Bộ đánh giá cá bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp nhận xét đánh giá

17/10/2016 Tải về
43 Công văn số 399-CV/BTCTU

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

20/10/2016 Tải về
44 Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

09/06/2015 Tải về
45 Nghị định 24/2010/NĐ-CP

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/03/2010 Tải về
46 Luật số 58/2010/QH12

Luật Viên chức 2010

15/11/2010 Tải về
47 Luật số 22/2008/QH12

Luật cán bộ công chức năm 2008

13/11/2008 Tải về
48 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND

Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

01/08/2016 Tải về
49 Thông tư số 22/2016/TT-BXD

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/07/2016 Tải về
50 Thông tư số 21/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

30/06/2016 Tải về
51 Thông tư số 20/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

30/06/2016 Tải về
52 Thông tư số 19/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

30/06/2016 Tải về
53 Thông tư số 18/2016/TT-BXD

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

30/06/2016 Tải về
54 Thông tư số 17/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

30/06/2016 Tải về
55 Thông tư số 16/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

30/06/2016 Tải về
56 Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

30/06/2016 Tải về
57 Thông tư số 14/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

30/06/2016 Tải về
58 Thông tư số 13/2016/TT-BXD

Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

29/06/2016 Tải về
59 Thông tư số 12/2016/TT-BXD

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

29/06/2016 Tải về
60 Quyết định số 1154/QĐ-UBND

Công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/05/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 1497
  • Tháng hiện tại: 56082
  • Tổng lượt truy cập: 1454019